Home > Webshop > Webshop

Webshop

Cobos Webshop verkoopt audiovisuele middelen, boeken en andere artikelen. Deze artikelen zijn te bestellen via deze online webshop.

Voor toezending via de post worden verzendkosten in rekening gebracht. Omdat de portokosten afhankelijk zijn van het gewicht is dit per product verschillend.

De verzendkosten binnen Nederland staan bij elk product aangegeven. Voor toezending buiten Nederland wordt in de bevestigingsmail het totaalbedrag incl. verzendkosten aangegeven. Wacht u dus met betalen tot u deze mail ontvangen hebt.

De artikelen zijn ook te koop tijdens workshops en andere activiteiten van Krijn Koetsveld. Dan geldt de prijs zonder verzendkosten.

Maak een keuze:

Bewustzijnsvormen

Boek 'Volgroeid Bewustzijn' door Krijn Koetsveld

Het boek Volgroeid Bewustzijn ontstond uit het intuïtieve idee dat verschillende visies op een diepere laag veel meer met elkaar te maken hebben dan we ons gewoonlijk beseffen. Het werd een expeditie, zonder kaart en kompas, door een nog onbekend gebied. Tijdens het lezen reis je mee, langs voorlopige markeringen, die Krijn Koetsveld nauwkeurig onderzoekt voor hij verder trekt. Aan het eind wacht hem –en jou-  een verrassende ontdekking, waarvan de adelaar het symbool is.

Dat punt wordt bereikt dankzij hulp uit onverwachte hoek: een mysterieuze vrouw die ineens binnenwandelt. De rode draad in ‘Volgroeid Bewustzijn’ is het gesprek tussen de schrijver en deze vrouw, die hem steeds kritisch bevraagt als hij de manieren bespreekt waarop bestaande religies, hedendaagse spiritualiteit en de rechtstaat naar de wereld kijken. Door haar vragen en de nieuwe inzichten die zij aandraagt, ontstaan er dwarsverbindingen tussen deze onderwerpen, die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Samen met het principe van bewustzijn en gedetailleerde informatie uit oude geschriften vormt zich een kleurrijk palet, waaruit een nieuw, alles overziend beeld opduikt: er zijn drie verschillende denkramen (Bewustzijnsvormen) ontstaan, die elkaar nauwelijks kennen.

Volgroeid bewustzijn schetst daarmee de geschiedenis van het menselijk bewustzijn. Maar het boek laat ook zien dat dit bewustzijn zich nu snel verder ontwikkelt met een schijnbaar nieuwe Bewustzijnsvorm, die echter oeroud blijkt te zijn. Een belangrijk deel van de expeditie is het onderzoek naar het antwoord op de vraag waarom dit bewustzijn ooit verloren ging.

De ontdekking van de drie Bewustzijnsvormen biedt je als lezer een adelaarsview, die inzicht geeft in het denkraam van jezelf en dat van anderen. Zo wordt duidelijk dat veel misverstand, onenigheid en conflicten voortkomen uit het verschil in Bewustzijnsvorm. Maar kennis van de Bewustzijnsvormen kan niet alleen veel conflicten helpen oplossen en voorkomen. Het kan ook bijdragen aan meer begrip en inzicht in jezelf en anderen.

Doordat je als lezer gaat begrijpen hoe je ooit je eigen venster op de wereld hebt afgebakend, kan ook je eigen Bewustzijnsvorm zich verder gaan ontwikkelen. Door de andere Bewustzijnsvormen te integreren ontwikkel je een veel bredere kijk, die toch helemaal van jezelf is.

“In het Stambewustzijn bestaat het individu niet op zichzelf. Het bestaat alleen als lid van de stam (club, groep, familie, etc.). Binnen het Individualiserend Bewustzijn is het individu het uitgangspunt bij het ervaren, dat voornamelijk zintuiglijk is. In het Verenigend Bewustzijn is het individu een druppel die slechts in schijn is afgescheiden van de oceaan van alomvattend bewustzijn.”

Krijn Koetsveld (1951) werkt al ruim 30 jaar met groepen en individuele cliënten. Eerst in de psychiatrische (dag)behandeling en later in workshops en cursussen rond ontspanning, meditatie, bewustzijnsontwikkeling en energetische behandelingen, die hij organiseert via organisatiebureau Cobos. Hij is de grondlegger van de Shekinah workshops en geeft binnen de Cobos Praktijk individuele begeleiding, onder meer aan mensen die in het Verenigend Bewustzijn leven, en het moeilijk vinden daarmee aansluiting te vinden bij de hedendaagse, op het Individualiserende Bewustzijn gerichte maatschappij.

Voor meer informatie over Bewustzijnsvormen, zie www.bewustzijnsvormen.nl.

Uitvoering: boek

Prijs: € 25,50 (€ 22,50 + € 3,- verzendkosten binnen Nederland).

Bestellen »

Shekinah

Essentie van Shekinah, Sandalphon en SMS: energetische druppels

Soort product: Energetische druppels     

Titels: Essentie van Shekinah, Essentie van Sandalphon en SMS Essentie

Ontwikkeld door: Friedy Wisselink

Uitgegeven door: New Leaves

Algemeen: De Essenties van New Leaves hebben niet dezelfde werking als remedies, zoals bijv. de Waterfall Essences. Remedies worden doorgaans ingezet om blokkades op te ruimen, verbindingen te herstellen, etc. Essenties van New Leaves zijn bedoeld om ons door roerige tijden te loodsen. Ze zorgen er voor dat we bij ons zelf kunnen blijven, geaard worden of blijven en bieden bescherming tegen ongewenste invloeden. Je eigen Zijn kunnen leven, dat is de inzet van deze essenties.

Essentie van Shekinah:  Als er iets is dat het wezen van Shekinah kenmerkt, dan is het wel de oproep en uitdaging om echt voor jezelf en voor jouw eigen passie te gaan. Dat ‘verwerkelijken van je essentie’ gaat vaak gepaard met onzekerheden, moeite, ongeloof van jezelf en je omgeving – dingen die je gaandeweg met vallen en opstaan overwint. Ondersteuning door de Shekinah energieën is dan heel welkom. Naast de energieoverdracht tijdens de Shekinah cursus en de workshops, is er nu ook ‘de Essentie van Shekinah’: de Shekinah energie via druppels. Die eerste Essentie van haar eigen hand is de ‘Essentie van Shekinah’, die tijdens het tweede Shekinah festival op 7 november 2009 voor het eerst gepresenteerd werd. Friedy: “Het was een grote verrassing voor me toen Krijn mij vertelde dat de Essentie van Shekinah dezelfde energie liet voelen als de Shekinah energie waar hij zelf mee werkt.” De ‘Essentie van Shekinah’ geeft je de Shekinah energie op een eenvoudige, dagelijkse manier. Het harmonisch samengaan van kosmische en aarde-energieën geeft een prachtige ondersteuning van de verdere ontwikkeling van je bewustzijn en stimuleert de manifestatie van jouw eigen, unieke zijn. En dat is de Shekinah energie, zoals deze ‘Essentie van Shekinah’ je aanreikt. In elke druppel. 

Essentie van Sandalphon: Sandalphon is een energetisch bewustzijn. Hij behoort tot de aartsengelen. Toch is Sandalphon niet zo bekend als bijvoorbeeld Michaël en Gabriël. Dat heeft vooral te maken met de verbondenheid van Sandalphon met het aardse. Dat is een plek, die in het verleden vaak verzwegen werd, omdat men toen dacht dat je steeds naar het ‘hemelse’ moest streven. Al het ‘aardse’ werd dan ook als ‘minder’ en somszelfs als ‘zondig’ gezien. Dit ‘aardse’ is de plek van Sandalphon en hij vervult daar een onmisbare functie. Want zonder de grondende kracht van Sandalphon kunnen we maar een klein deel van de kosmische krachten opnemen en integreren. Alleen in een situatie waarin de gronding - de energetische verbinding met de aarde - helemaal open en zonder belemmeringen is, kunnen ook de hogere energetische frequenties van de kosmische energieën optimaal hun werk doen. Mensen scheppen door hun gedachten, beelden en overtuigingen; dat gebeurt gedeeltelijk onbewust. Zolang we ergens nog vasthouden aan een beeld van de strijd tussen goed en kwaad, plaatsen we Sandalphon ongewild vele eeuwen terug in het tijdperk van Zarathoestra, waarin Ahoera Mazda en Ahriman strijd leverden (Sandalphon was toen Ahriman). Dat Sandalphon die strijd allang voorbij is, blijkt bijvoorbeeld uit zijn latere incarnaties. Zo was hij ook Elia, een profeet die in het Oude Testament vaak genoemd wordt (v.a. 1 Koningen 17). Elia vertrok in een ‘lichtende wagen’ van de aarde (2 Koningen 2:11). Wij zouden dat nu omschrijven als de ascensie van Elia. Jezus noemde  Johannes de Doper een reïncarnatie van Elia (Mattheüs 11:14 en 17:12). En Johannes doopte Jezus.

In dit alles zie je de ontwikkeling van Sandalphon: hij laat de strijd achter zich, en zet zijn kracht, bewustzijn, kennis en vaardigheden in om samen te werken. Nu zelfs op het niveau van de aartsengelen. Zo krijg je de mogelijkheid om de inspiratie, die je via de kosmische energieën aangereikt krijgt, te gronden en om te zetten in heel praktische, persoonlijke toepassingen.

De Essentie van Sandalphon brengt je in het hier en nu op aarde, met een open verbinding naar zowel de aarde als de kosmos. In balans.

SMS Essentie: De SMS Essentie is samengesteld uit de Essenties van Shekinah, Metatron en Sandalphon. De eerste letters van deze namen vormen SMS. Metatron vertegenwoordigt hierin de hoge kosmische energie, Sandalphon de oerkracht van de aardse energie en Shekinah zorgt voor de verbinding en de balans.  Eigenlijk is het een heel toepasselijke naam: zoals een SMS je snel en overal verbindt met mensen, heeft deze essentie ook een verbindende werking. Deze essentie verbindt je met je fysieke lichaam, het laat je gecentreerd zijn, maar tevens blijft de verbinding met het kosmische sterk voelbaar. Het brengt je terug naar de essentie van het ZIJN hier op aarde, geworteld in je eigen fysieke lichaam, waardoor de kosmische energieën veel beter geïntegreerd kunnen worden.

Hieronder twee persoonlijke ervaringen:

“Het eerste wat mij opviel, zijn mijn dromen. Deze zijn helderder en duidelijker. De vaak bekende thema's die regelmatig terug komen, lijken nu krachtiger en duidelijker. Het is alsof ze gemakkelijker verwerkt worden waardoor ik steviger in mijn lichaam zit, zonder mijn helderheid te verliezen. Ik word niet meer opgeslokt door de dagelijkse gang van zaken. Dit merk ik ook in de verzorging en aandacht voor mijn lichaam. Ik ben mij er meer bewust van en het gaat als vanzelf om hier meer zorg voor te dragen. Dit kon nogal eens buiten mijn gezichtsveld liggen: dan zat ik meer in mijn hoofd, waardoor ik niet voelde wat ik nodig had. Het leven ervaar ik hierdoor nu als lichter en gemakkelijker, ook gemakkelijker om me erin te bewegen.”

“Zelf neem ik dagelijks 1 druppel en ik voel nog steeds de balans vanuit mijn essentie en een kracht en rust die bijna niet te verwoorden is.  Terwijl er op dit moment  in mijn leven genoeg omstandigheden zijn om uit balans te raken, voel ik me goed en weet ik dat ook dit klopt en zo bedoeld is.”

Deze essentie is voor mensen die bewust in het leven staan, bezig zijn om te ontdekken wie ze zijn en wat ze hier komen doen en daar verantwoordelijkheid voor willen nemen. 

Let op bij bestelling. Elke essentie heeft zijn eigen werking. Let daarom bij bestelling goed op dat je de naam van de juiste Essentie opgeeft.

Uitvoering: flesje met 10 cc druppels en pipet.

Prijs: € 11,80 (€ 10,- + € 1,80 verzendkosten binnen Nederland).

Bestellen »

Vivioen en het Rijk van Binnen

Soort product: Boek + CD         

Titel: Vivioen en het Rijk van Binnen

Auteur: Lilian van Bennekom

Musicus (op CD): Michiel Strategier

Uitgegeven door: Uitgeverij Pijama

Beschrijving: Dit boek bestaat uit 130 pagina’s met korte verhalen en gedichtjes, elk voorzien van een kleurrijke tekening. De taal is poëtisch, associatief en vol van zintuiglijke ervaringen.

Het boek is ontstaan uit een sterke drang het innerlijke kind te laten spreken.

Lilian vertelt over het ontstaan van haar boek:

“Ik hou van taal, waardoor mijn gevoel geraakt wordt. Als actrice vind ik het heerlijk verhalen te vertellen. Ik heb een passie voor een oorspronkelijke, eigen fantasie en een eigen taal voor dat wat de ziel beroerd. In die zuiverheid van de ziel ligt voor mij ook vanzelfsprekend het Universele Weten, het oneindige Bewustzijn. Noem het de Adem die ons verbindt, alles met alles, voorbij tijd en ruimte. Deze taal kan door iedereen begrepen en gevoeld worden.

En vanuit dat diepste innerlijk spreekt het innerlijke Kind, dat wil spelen en gehoord worden. Die stem bleef weerklinken.

Ik wilde altijd al schrijven en tekenen. Maar wat ik tekende ‘leek’ nergens op, en wat ik schreef, was ook altijd een beetje raar. En toch wilde het naar buiten. Ik ben intens dankbaar dat ik naar deze stem heb durven luisteren.

Tijdens een meditatie maakte ik mijzelf schoon en ontvankelijk, maakte een tekening met kleurpotlood waarin ik mezelf helemaal vrij liet, schoof door naar de computer en vroeg om het verhaal dat bij de tekening hoorde. De verhalen van het meisje met haar paard Vivioen stroomden als een heldere beek naar buiten. Hun belevenissen zijn als kleine innerlijke reisjes, waarbij het paard Vivioen het meisje begeleidt op haar reis door de innerlijke wereld: het Rijk van Binnen.”

De verhalen op de Cd worden begeleid door de pianist Michiel Strategier. De piano is door hem in de nieuwe Kosmische Stemming gestemd. Uitgangspunt hiervan is A432 Hertz (de zgn. “Kristal” Spiraal) in plaats van de huidige stemming in A440 Hertz, waardoor de noten frequenties hebben waar getallen uit de kosmos en uit oude culturen in terug zijn te vinden.

In contact met jezelf blijven, gewaar zijn van wat daar binnen gebeurt en wat je voelt, maakt je rustiger en krachtiger in een veeleisende en complexe wereld. Dit boek en het beluisteren van de CD kan daar een bijdrage aan leveren.

Het boek is volgens een 11-jarige jury voor ‘iedereen vanaf 11 jaar’ om te lezen, en jongere kinderen kunnen er uit voorgelezen worden. Het vindt vanzelf een weg naar binnen.

Op de achterkant van het boek staat:

”Tijdens een stille bui legde ze min of meer haar hoofd op tafel. Het tapijt eronder werd de woestijn waarin Vivioen verscheen. En zo is het. Ze gaat naar binnen en komt weer naar buiten. Plukt er peren, ruikt er de kleuren. Dat is wat ze doet. De poort is er in het moment van vertrouwen en overgave. Lichtheid en hardop lezen is aanbevolen.”

Verkrijgbaar bij: www.lilianvanbennekom.nl en via deze webshop.

Voorbeeld (uit het verhaal “Los”):

“…Voorbij de oude grote wilg en de vlierbessenstruiken zag ze een kleine poel onder het struikgewas. Rietstengels lagen erin als dunne messen, strak naast elkaar in het water. De poel was haar nog niet eerder opgevallen. Waarschijnlijk was hij na de eerste herfstwind in het zicht komen te liggen.

Vivioen schoof met zijn warme vacht langs haar heen en stapte door het riet naar de kleine waterplas, zijn hoofd buigend voor de kalende takken. Zijn voeten verdwenen in de natte grond. Toen dronk hij van deze verse regenval.

Ze keek. Daar stond hij, in de modder, waar zij niet komen kon. Hij dronk op zijn gemak, lispelde wat tegen het riet dat verschoof in het water, en dronk verder. Zijn buik zette in en uit. En toen hij genoeg had en terugwilde, moest hij moeite doen om zijn voeten uit de natte grond te trekken.

Ze hees zich op zijn rug en liet zich voorover zakken. Ik wil naar huis, sprak ze in zijn oren. Ik wil met je rennen, en dan thuis een glas water drinken. Dan wil ik een boterham, ik wil ook jou te eten geven, en daarna wil ik naar binnen. Dan wil ik in de stoel wat dromen. Gewoon wat dromen, wiegen, misschien wat lachen. Daar vinden gedachten niet veel aan. Ze houden er niet van als ze losgelaten worden. Maar dat is precies wat ik ga doen.

Vivioen knipoogde en zette er de pas in….”

Taal: Nederlands

Uitvoering: In ringband, full-colour, met dubbele kaft + CD en leeslint

Prijs: € 35,50  (€ 31,50 + € 4,- verzendkosten binnen Nederland: verzenddoos en porto)

Meer informatie en geluidsfragmenten »

Bestellen »

 

Shekinah Meditatie CD

Soort product: CD

Titel: Shekinah. Meditaties en Activeringen met Krijn Koetsveld en Hans van den Akker

Uitgegeven door: Eye in Orange

Beschrijving: Deze meditaties brengen je terug naar de ervaring van de totale verbondenheid met de natuur, de kosmos en het alomvattend bewustzijn. Je ervaart jouw bestaan weer zoals het van nature is: één met alles en allen, in alle rust en vrijheid.

Bewustzijn leeft, groeit, ontwikkelt, dankzij de verbondenheid met alles: zowel met wat nu gebeurt, als met wat zich lang geleden afspeelde. Bewustzijn is tijdloos.

Daarom doen we in deze meditaties een beroep op helende krachten in dit alomvattend bewustzijn om ons te helpen de ervaring van eenheid opnieuw te beleven. In de meditaties maken we contact met een aantal vormen van bewustzijn die, net als wijzelf, elk hun eigen unieke vaardigheden hebben: de Antahkaranah, Sandalphon, Shekinah, Lenduce, Sekhmet, Inanna en Maria Magdalena. In het boekje bij de cd’s vindt men verdere uitleg over deze vormen van bewustzijn.

Op de cd’s staan zes meditaties met Krijn Koetsveld. Iedere meditatie eindigt met een kort stukje muziek. Dit is bedoeld om te aarden en de gelegenheid te bieden om de cd-speler uit te zetten als men alleen die ene meditatie wil doen. Lees meer...

Taal: Nederlands

Uitvoering: luxe digipack, 2 cd’s

ISBN: niet aanwezig

Prijs: € 22,40 (€ 20,- + € 2,40 verzendkosten binnen Nederland)

Meer informatie en geluidsfragmenten »

Bestellen »

 

Roman over Emotioneel Meesterschap

boek Vinger tegen het glasSoort product: boek

Titel: Vingers tegen het glas. Liefde, machteloosheid en emotioneel meesterschap

Auteur: Irmgard Hensen

Uitgegeven door: Uitgeverij Adelaar

Beschrijving: Irmgard Hensen verraste met het schrijven van een roman over één van de belangrijkste aspecten van Shekinah: Emotioneel Meesterschap.

Irmgard vertelt daarover:

“In februari 2007 volgde ik bij Krijn de workshop Emotional Detachtment. Later veranderden we de naam in Emotioneel Meesterschap omdat we dit beter vonden passen. Al gedurende ruime tijd hield ik mij bezig met de plaats die gevoelens en gedachten innemen in ons dagelijkse bestaan. Ik besefte dat ik alleen rust in de kern in mezelf  kon vinden als ik me niet meer met mijn emoties en gedachten identificeerde. In dit proces ging ik door ups en downs en uiteindelijk besloot ik het creatief te uiten in de vorm van een roman.

In ‘Vingers tegen het glas, liefde, machteloosheid en emotioneel meesterschap’ wordt de dochter van Hannah, de hoofdpersoon, in Texas gevangen genomen op verdenking van medeplichtigheid bij moord. Terwijl de omstandigheden steeds moeilijker worden, voltrekt zich in Hannah een verandering. Ze ziet de overeenkomst tussen de gevangenschap van haar dochter en de dwang van haar eigen gevoelens en gedachten. Ze leert deze te laten zijn en van buiten af te bezien. Het leven wordt haar leidraad en ze ontdekt hoe ze de gebeurtenissen actief kan accepteren.

Het wonderlijke is, dat ik deze samenhang zelf pas zag nádat ik het had beschreven.

Het schrijven van dit boek was voor mij een uitdaging waarvan ik heb genoten en ik hoop dat jullie het met evenveel plezier zullen lezen als ik het heb geschreven”.

Kijk ook op www.uitgeverijadelaar.nl

Voorbeeld:

Proloog

Chumbe, een eilandje in de Indische oceaan aan de oostkust van Afrika. In een uur loop je erom heen, als het eb en laag tij is tenminste. Anders golft de warme zee om de rotsen en kun je er alleen omheen zwemmen.

We stappen uit de kleine boot en waden door het water. Ik voel me net een drenkeling, aangespoeld op een onbewoond eiland. Er staan maar zeven houten huisjes op de vulkanische rotsen, zonder telefoon, internet of elektriciteit. We zijn eeuwen terug in de tijd.

Samen zitten we op de schommelbank van gevlochten kokosnootbladeren, aan onze voeten de witte schuimkopjes van de rollende golven. Steeds opnieuw, steeds anders.

In het blauw van de hemel drijven flarden weggeveegd wit. Een zwarte vogel staat waakzaam op één poot in de branding. De spanning glijdt van me af, meegenomen door de zachte bries die langs mijn haren strijkt.

Ik krul mijn tenen in het mulle zand onder mijn blote voeten. Een stukje verderop kruipt een heremietkrab voorbij. Wat een zwaar offer voor een beetje bescherming!

Ik denk terug aan het afgelopen jaar, hoe intensief het was en hoe zwaar, hoe blij ik ben dat we het hebben doorstaan en alles achter de rug is.

Over het koraal trek ik Jeroen mee naar het kleine strandje. We zijn stil. Na alles wat we hebben meegemaakt, zijn woorden niet meer nodig. Ik ren de zee in. Hij komt me achterna en pakt mijn been. Ik ga onderuit en kom proestend boven. Een vis zwemt tussen mijn benen door. Blauw en groen, zo mooi!

Doezelig lig ik op het strand, de zon op mijn blote huid. Er zijn geen gedachten, geen tijd.

Alles is evenwicht en moeiteloze concentratie.

Aanwezigheid.     

Taal: Nederlands

Uitvoering: paperback

ISBN: 0978-90-79644-01-8

Prijs: € 15,50 (€ 12,50 + € 3,- verzendkosten binnen Nederland)

Bestellen »

Bestelformulier

Bestelprocedure

Je bestelt één of meerdere artikelen uit de Cobos Webshop door alle onderstaande velden in te vullen, en op de knop ‘verzend’ te drukken.

De opgegeven bestelling wordt door middel van een retourmail naar het opgegeven e-mail adres gecontroleerd.

In deze retourmail vind je de volgende gegevens:

  1. datgene wat je besteld hebt
  2. op welke naam de bestelling is geplaatst
  3. naar welk adres de bestelling gestuurd wordt
  4. het totaalbedrag
  5. de gegevens om het bedrag over te maken.

Een eventueel foutieve bestelling kan worden geannuleerd door op de retourmail te reageren.

Zodra je betaling bij Cobos binnen is wordt je bestelling per post verstuurd naar het opgegeven adres.

Leveringsvoorwaarden

Door het in de retourmail aangegeven totaalbedrag over te maken gaat de opdrachtgever akkoord met deze leveringsvoorwaarden.

Door het totaalbedrag over te maken komt een overeenkomst tot stand tussen Cobos en de opdrachtgever. Voor het betaalde bedrag levert Cobos het bestelde artikel, zoals dat vermeld staat op de Cobos website.

De op de website vermelde prijzen gelden tot nader order.

Als door wijziging in de inkoopprijs, in de BTW of de verzendkosten, de prijs moet worden aangepast, zal dit zo snel mogelijk op de website worden vermeld.
Cobos behoudt zich echter het recht voor de gewijzigde prijs in de retourmail te vermelden.

De in de retourmail vermelde prijs is geldend voor de overeenkomst.

Als de in de retourmail opgegeven prijs afwijkt van de prijs op de website, heeft de opdrachtgever het recht om de bestelling te annuleren. Cobos verwacht daarvan bericht via een reactie op de retourmail.

Cobos levert, na betaling via bank of giro, de bestelde artikelen via TNT Post.

Als Cobos in geval van overmacht, zoals stremming in het vervoer, stakingen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering en dergelijke, niet in staat is de levering uit te voeren, zal dit alsnog worden uitgevoerd, zodra de overmachtsituatie voorbij is.

Indien een artikel langere tijd niet leverbaar is, zal dat op de website worden vermeld, en zo snel mogelijk aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt worden.

Indien een artikel in het geheel niet (meer) leverbaar blijkt, zal een eventueel reeds betaald bedrag worden teruggestort.

Aan een vertraging door overmacht, of door het (tijdelijk) niet leverbaar zijn van een artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Zie ook ons Privacybeleid.


Je kunt één of meerdere artikelen bestellen door de onderstaande velden in te vullen en op de ‘versturen’ knop te klikken. Mail ons voor eventuele vragen of onduidelijkheden.

Persoonlijke gegevens
Aanhef:
Naam:
Postadres:
Postcode:
Plaats:
Land:
Telefoon:
E-mailadres:
Artikel
Artikel:
Prijs:
Aantal:
Artikelnaam:
Prijs:
Aantal:
Artikelnaam:
Prijs:
Aantal:
Artikelnaam:
Prijs:
Aantal:
Opmerkingen
Eventuele
opmerkingen: