Home > Activiteiten > Supervisie

Supervisie

Supervisie mogelijkheden voor therapeuten

Achtergrond en visie

Ervaring met reguliere psychiatrische zorg

Ik heb ruim 4 jaar gewerkt in academische psychiatrische setting (Utrecht) en meer dan 16 jaar in een psychiatrische ziekenhuis (Zeist), waar ik op de opname- en vervolgafdelingen heb gewerkt. Daarnaast heb ik veel ervaring opgedaan op resocialisatie afdelingen, in een sociotherapeutische gemeenschap en met geriatrie. Ik heb er een van de eerste Deeltijdbehandelingen in Nederland opgezet en uitgebouwd.
In onze Deeltijdbehandeling werkten we intensief samen met wijkzorg en complementair therapeuten - met zulke goede resultaten, dat we als enige afdeling van het ziekenhuis geen verlies draaiden. Maar na een fusie en reorganisatie werd deze Deeltijdbehandeling ineens als 'een experiment' gezien en wegbezuinigd.

Ervaring met complementaire psychiatrische zorg

Doordat ik met de mogelijkheden van complementaire methoden kennis had gemaakt, lukte het me niet meer om uitsluitend regulier te werken. Ik besloot ontslag te nemen en me verder te verdiepen in de complementaire mogelijkheden voor psychische zorg. Dit leidde tot een jarenlange ontwikkeling d.m.v. het volgen en geven van cursussen, workshops, het opzetten van een eigen praktijk, het schrijven van een boek (zie de webshop) en het zelf ontwikkelen van nieuwe methoden, in een nauwe samenwerking met mijn dochter, Karin Helmers (zie haar website)
In dit veld heb ik nu ruim 25 jaar ervaring.

Samenwerking tussen reguliere en complementaire zorg

Zowel de reguliere als de complementaire zorg voor psychische problematiek hebben veel kennis en mogelijkheden. Maar ze zijn daarin verschillend. Wat niet wil zeggen dat ze elkaar uitsluiten, al beweren sommigen van wel. Ik heb zelf heel vaak de goede resultaten kunnen zien, die juist door de combinatie van kennis, ervaring en mogelijkheden van beide werkvelden bereikt kunnen worden. Ik ben dan ook een warm voorstander van veel nauwere samenwerking en kennisuitwisseling. Helaas komt dit maar zeer moeizaam van de grond.

Supervisie

Voor therapeuten die net als ik vanuit deze combinatie van mogelijkheden, kennis en inzicht willen kijken en werken, bied ik graag mijn kennis, inzicht en ervaring aan. Dat gebeurt gericht via persoonlijke supervisie m.b.t. één of meerdere casussen. Dat kan door persoonlijk bij mij langs te komen, maar ook via Skype of FaceTime.

Kosten van de supervisie

De kosten voor een supervisie zijn € 60,- per uur, incl. BTW. De tijd wordt afgerond op 5 minuten.

Afspraak voor supervisie maken

Neem voor het maken van een afspraak contact op:
via telefoon: 074-250950 (tijdens kantoortijden; bij mijn afwezigheid kan je inspreken op de voicemail en bel ik je z.s.m. terug)
via mail: krijnkoetsveld@gmail.com