Home > > Copyright en auteursrecht

Copyright en auteursrecht

De inhoud en vormgeving van al het door Cobos gepubliceerde materiaal is in eigen beheer gemaakt door Krijn Koetsveld en de webmaster Geert Jan Kraan.

Volgens de Nederlandse wet berust het intellectuele eigendomsrecht (auteursrecht) van het door Cobos gepubliceerde materiaal bij hen, elk voor het deel wat zij zelf hebben ontwikkeld. Anderen hebben dan ook niet het recht om dit materiaal zonder toestemming te kopiëren (copyright).

Auteursrecht voorbehouden

Op de inhoud en vormgeving van de websites die door Cobos worden beheerd (www.cobos.nl en www.shekinah.nu), op de inhoud en vormgeving van de elektronische en papieren Nieuwsbrief, en op de inhoud en vormgeving van elk ander door Cobos in welke vorm dan ook uitgegeven (informatie)materiaal, rust auteursrecht.
In principe is het niet toegestaan om door Cobos uitgegeven materiaal te hergebruiken.

Toestemming voor hergebruik

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze ook, heb je vooraf schriftelijke toestemming nodig van Cobos, in deze: Krijn Koetsveld en/of Geert Jan Kraan.
Voor overleg over hergebruik kan je contact opnemen met Krijn Koetsveld
Vermeld bij je verzoek exact de tekst die je wilt overnemen of een duidelijke verwijzing daarnaar. Vermeld ook waarin en waarom je het werk wilt op- of overnemen.

Linken

Linken en verwijzen naar pagina's van de websites die door Cobos worden beheerd, is in beginsel toegestaan. Cobos, in deze: Krijn Koetsveld, stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld. Gebruik van de naam Cobos of Shekinah en/of aanhef van artikelen, zoals die in Cobos publicaties zijn opgenomen, ten behoeve van linken of verwijzen, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Auteursrecht ingezonden materiaal

Personen of instanties die materiaal aanleveren voor advertenties en deelnemers aan activiteiten die door Cobos georganiseerd zijn en daarover brieven of e-mails sturen ter publicatie, behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending en na overleg onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren in de afgesproken uitgaven, in print of elektronisch en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Zie ook ons privacybeleid.

Disclaimer

Cobos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van al haar uitgaven in al haar verschijningsvormen.