Home > Inschrijven > Inschrijven

Inschrijven

Op deze pagina kun je je inschrijven voor activiteiten van Cobos.

Inschrijfmogelijkheden

Check de info voor de inschrijving!

Inschrijving voor een lezing gebeurt vaak bij de organisator of aan de zaal. Ook de inschrijving voor een workshop kan soms bij een afzonderlijke organisator gebeuren.

Check dus s.v.p. de aankondiging van de lezing of workshop!

Als de inschrijving centraal door Cobos wordt georganiseerd, wordt je verwezen naar het inschrijfformulier onder aan deze bladzijde.

Inschrijven voor activiteiten via Cobos Reserveringen

On-line: Je kan inschrijven via onderstaand inschrijfformulier.

Mail: Je kunt ook een mailtje sturen naar Cobos Reserveringen  met je gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en de naam, plaats en datum van de workshop).

Telefoon: van maandag t/m vrijdag via 074-2509520, tussen 10.00 en 17.00 uur. Bij afwezigheid krijg je de voicemail; spreek dan je naam en te.nr. in; je wordt z.s.m. teruggebeld.

Zie ook ons privacybeleid.

Algemene voorwaarden voor deelnemers

Inschrijving lezingen en workshops

Inschrijving voor een activiteit gebeurt door bij Cobos Reserveringen voor die bepaalde activiteit je naam, adres, telefoonnummer en je e-mail adres (indien aanwezig) op te geven.

Door deze aanmelding is je inschrijving een feit. Je gaat daarmee een overeenkomst aan met Cobos, voor het totale bedrag, zoals dat in de bevestigingsbrief, die je na inschrijving wordt toegezonden, staat vermeld. Cobos levert daarvoor de workshop, die in die bevestigingsbrief wordt vermeld.

Als je in Nederland woont, kan je het in de bevestigingsbrief vermelde bedrag in twee termijnen betalen: het inschrijfgeld en het zogenoemde 'restbedrag'. Het inschrijfgeld moet binnen twee weken na ontvangst van de bevestigingsbrief zijn overgemaakt op de Cobos rekening. Het inschrijfgeld is niet retourneerbaar, tenzij de cursus of workshop vol zit of niet doorgaat.

De datum waarop het restbedrag uiterlijk moet zijn bijgeschreven op de Cobos rekening, staat eveneens in de bevestigingsbrief vermeld.

Als je buiten Nederland woont, is betalen in meerdere termijnen niet mogelijk. Het totale bedrag moet dan binnen twee weken na de bevestiging van inschrijving zijn overgemaakt op de Cobos rekening.

In alle situaties geldt dat als je binnen een termijn van vier weken, voorafgaand aan de workshop inschrijft, het totale bedrag binnen twee weken op de Cobos rekening moet zijn bijgeschreven, maar in elk geval voor aanvang van de workshop.

Inschrijving reizen

Inschrijving voor reizen gebeurt op dezelfde wijze als voor cursussen en workshops, maar het inschrijfgeld is gerelateerd aan het totale reisbedrag, en bedraagt maximaal 10% van het totale reisbedrag. Het inschrijfgeld wordt bij de aankondiging opgegeven. Het inschrijfgeld komt in mindering op de totale kosten van de reis. Het inschrijfgeld is niet retourneerbaar, tenzij de reis vol zit of niet doorgaat.

Cobos stuurt de deelnemers van een reis een bevestiging van inschrijving met daarin een vermelding van het restbedrag en de datum waarop dit bedrag moet zijn bijgeschreven op de Cobos rekening.

Bij reizen gelden dezelfde betalingscondities als bij de workshops en cursussen. Ook bij de reizen geldt: als je buiten Nederland woont, is betalen in meerdere termijnen niet mogelijk. Het totale bedrag moet dan binnen twee weken na de bevestiging van inschrijving zijn overgemaakt op de Cobos rekening.

Annuleringsregeling

Algemeen geldt:

  • Voor elke activiteit wordt een afzonderlijke annuleringsregeling bepaald. Die annuleringsregeling wordt in de bevestigingsbrief vermeld.
  • De voor die activiteit geldende annuleringsregeling is voor iedereen en in alle situatie hetzelfde.
  • Annulering is alleen schriftelijk mogelijk (per brief of per e-mail) en is pas geldig na onze bevestiging.
  • In de bevestigingsbrief wordt de datum aangegeven tot wanneer annulering mogelijk is. Doorgaans is vanaf 4 weken voor aanvang van de activiteit annulering niet meer mogelijk en is men het totale bedrag verschuldigd.
  • Bij tijdige annulering wordt het betaalde bedrag met aftrek van het inschrijfgeld terugbetaald.
  • Cobos is gerechtigd de annuleringsvoorwaarden per activiteit aan te passen, afhankelijk van de annuleringsvoorwaarden van het centrum waar de activiteit gegeven wordt en de voorwaarden van de trainer. Annuleringsvoorwaarden die van deze algemeen geldende annuleringsregeling afwijken, worden in de bevestigingsbrief bekendgemaakt.
  • Als de workshop door Cobos wordt geannuleerd, wordt het totaal betaalde bedrag teruggestort.
  • Cobos kan in brieven volstaan met verwijzing naar de algemene annuleringsvoorwaarden op de website van Cobos.

Inschrijfformulier

Vul onderstaand inschrijfformulier in en klik op de knop 'Versturen' om je in te schrijven voor een activiteit van Cobos. Mail ons voor eventuele vragen of onduidelijkheden.

Persoonlijke gegevens
Aanhef:
Naam:
Postadres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mailadres:
Activiteit
Type activiteit:


Naam activiteit:
Plaats activiteit:
Datum activiteit:
Accommodatie
Gewenste
accommodatie
:

Type kamer:
, vul eventueel in:
samen met:
Aankomst en
vertrek
:

arriveren op:
arriveren om:

vertrek op:
vertrek om:
Dieet
Dieet:
  vul hieronder het soort dieet in of de producten die je niet eet:
Nota
Wil je een nota ontvangen?
Opmerkingen
Eventuele
opmerkingen: